100CSR
65 QSO

Gold

Enter your name

Name: *
DL3AWB

Top 10 OK / OM

1.OK2SBE1
2.OK1DBE1
3.OK2LI1
4.OM1XL1
5.OM5KM1
6.OK1UKC1
7.OK1ANT1
8.OK1WJV1
Top 100

Top 10 DX

1.IY8ARS2
2.DO1JKF1
3.PD9A1
4.SM7BHM1
5.DL7DJ1
6.DG2YFZ1
7.ON4ROB1
8.DJ2AX1
9.DB1HEF1
10.HB9DVO1
Top 100
Admin © 2020 Ondřej Tovaryš & CLUB OK5Z